Naši Advokati

Dragan Randjelović

Dragan Randjelović

Pozicija

Advokat / Vlasnik

Rođen

1976., Leskovac

Početak rada

2006., Niš

Obrazovanje
 • Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2002.)
Članstvo
 • Advokatska komora Niš (2003.)
 • Junior Chamber International
Oblasti rada
 • Međunarodno pravo
 • Poslovno pravo
 • Privatizacija i investiciono pravo
 • Radno pravo
 • Građanska parnica
 • Krivična dela protiv privrede
Maja Jevremović

Maja Jevremović

Pozicija

Advokat / Partner

Rođena

1985., Niš

Početak rada

2011., Niš

Obrazovanje
 • Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2011.)
Članstvo
 • Advokatska komora Niš (2011.)
 • MENSA
Oblasti rada
 • Poresko pravo
 • Upravno pravo
 • Krivično pravo
 • Radno pravo
 • Građanska parnica
Saša Markota

Saša Markota

Pozicija

Advokat

Rođen

1990., Beograd

Početak rada

2015., Niš

Obrazovanje
 • Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2015.)
Članstvo
 • Advokatska komora Niš (2015.)
 • MENSA (2009.)
Oblasti rada
 • Internet pravo
 • Autorsko pravo i intelektualna svojina
 • Bankarsko pravo
 • Građanska parnica
Isidora Mitić

Isidora Mitić

Pozicija

Advokatski pripravnik

Rođena

1992., Beograd

Početak rada

2016., Niš

Obrazovanje
 • Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2016.)
Članstvo
 • Advokatska komora Niš (2016.)
Oblasti rada
 • Ljudska prava
 • Međunarodno pravo
 • Građanska parnica