Saša Markota

Saša Markota

Saša Markota

Pozicija

Advokat / Partner

Rođen

1990, Beograd

Početak rada

2015, Niš

Obrazovanje
  • Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2015.)
Članstvo
  • Advokatska komora Niš (2015.)
  • MENSA (2009.)
Oblasti rada
  • IT pravo
  • Autorsko pravo i intelektualna svojina
  • Privatnost i GDPR
  • Ugovorno pravo
  • Građanska parnica