Privredno pravo

Privredno pravo

Privredno pravo

Privredno pravo

Privredno pravo, sada samostalna pravna grana, utvrđuje osnove nastanka organizacija koja se bave trgovinom, kao i ponašanje subjekata u trgovačkim poslovima. Ovo pravo određuje osnove trgovine kao delatnosti, kroz aktivnosti obrazovanja trgovaca i njihovog nastanka kao subjekata trgovine, utvrđivanja uslova rada trgovačkih subjekata i sl.

Subjekti privrednog prava su pravna lica, kojih ima mnogo vrsta i oblika, a najpoznatija su: deoničarsko društvo i društvo s ograničenom odgovornošću.

Izvori prava privrednog prava su, pre svega, zakoni i podzakonski akti koji uređuju ovu oblast. Odmah iza propisa, kao izvor, javljaju se ugovori, u kojima se stranke dogovaraju o uslovima pod kojima stupaju u trgovačke odnose u međusobnom komuniciranju.