Naši Advokati

Dragan Randjelović

Dragan Randjelović

Pozicija

Advokat / Vlasnik

Rođen

1976, Leskovac

Početak rada

2006, Niš

Obrazovanje
 • Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2002.)
Članstvo
 • Advokatska komora Niš (2003.)
 • Junior Chamber International
Oblasti rada
 • Međunarodno pravo
 • Poslovno pravo
 • Privatizacija i investiciono pravo
 • Radno pravo
 • Sudski spor
 • Krivična dela protiv privrede
Maja Jevremović

Maja Jevremović

Pozicija

Advokat / Partner

Rođena

1985, Niš

Početak rada

2011, Niš

Obrazovanje
 • Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2011.)
Članstvo
 • Advokatska komora Niš (2011.)
 • MENSA
 • ELSA
Oblasti rada
 • Poresko pravo
 • Upravno pravo
 • Krivično pravo
 • Radno pravo
 • Sudski spor
Saša Markota

Saša Markota

Pozicija

Advokat / Partner

Rođen

1990, Beograd

Početak rada

2015, Niš

Obrazovanje
 • Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2015.)
Članstvo
 • Advokatska komora Niš (2015.)
 • MENSA (2009.)
Oblasti rada
 • IT pravo
 • Autorsko pravo i intelektualna svojina
 • Privatnost i GDPR
 • Ugovorno pravo
 • Građanska parnica
Aleksandar Jovanović

Aleksandar Jovanović

Pozicija

Advokatski pripravnik

Rođen

1994, Niš

Početak rada

2018, Niš

Obrazovanje

Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2018)

Članstvo

Advokatska komora Niš (2018.)

Oblasti rada
 • Radno pravo
 • Privredno pravo
 • Građanska parnica
Ana Katić

Ana Katić

Pozicija

Advokatski pripravnik

Rođena

1994, Leskovac

Početak rada

2018, Niš

Obrazovanje

Univerzitet u Nišu, (Pravni fakultet, 2018)

Članstvo

ELSA
PURS

Oblast rada
  • Krivično pravo
  • Upravno pravo
  • Građanska parnica