+38118516601

office@randjelovic.rs

POLITIKA PRIVATNOSTI

Poslednja izmena dana 29.09.2020.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, advokat Dragan Ranđelović, sa sedištem u ulici Kej Kola srpskih sestara 13/27, 18000 Niš, matični broj 56119051, u svojstvu rukovaoca podacima o ličnosti (u daljem tekstu „Rukovalac”) ovim putem obaveštava korisnike veb stranice randjelovic.rs o obradi podataka o ličnosti i njihovim pravima.

Rukovaoca možete kontaktirati poštom na adresu sedišta, elektronskom poštom na office@randjelovic.rs ili na telefon 018 516 601.

SVRHA I PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Prilikom pristupanja i korišćenja veb stranice randjelovic.rs (u daljem tekstu: „Sajt“) ne prikupljamo i ne obrađujemo vaše podatke o ličnosti. U slučaju da nas kontaktirate korišćenjem kontakt podataka dostupnim na Sajtu obradićemo podatke koje nam tom prilikom dostavite ili učinite dostupnim kao što su vaš broj telefona, e-mail adresa, ime i prezime kao i druge podatke koje nam saopštite tokom komunikacije. Ove podatke o ličnosti obrađujemo u svrhu odgovaranja na vaše upite i postupanja po vašim zahtevima a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZZPL), Zakonom o advokaturi i Kodeksom profesionalne etike advokata. U zavisnosti od svrhe obrade, pravni osnov za obradu podataka o ličnosti može biti:

•          Pristanak (član 12. stav 1. tačka 1 ZZPL)

•          Pripremanje ili izvršenje ugovora (član 12. stav 1. tačka 2 ZZPL) i

•          Poštovanje pravnih obaveza Rukovaoca (član 12. stav 1. tačka 3 ZZPL)

PRIMAOCI PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac postupa po zahtevima svojih klijenata u odnosu na njihove podatke o ličnosti. U tom smislu Rukovalac može podeliti podatke o ličnosti sa trećim licima samo po nalogu ili ovlašćenju lica na koje se podaci odnose. Radi ispunjenja ugovora prema klijentu mogu biti angažovani i drugi advokati i advokatski pripravnici koji su obavezani na isti stepen poverljivosti i zaštite podataka kao i Rukovalac i kojima se mogu otkriti podaci o ličnosti radi pružanja usluga licu na koje se podaci odnose.

PODACI KOJI NE MOGU IDENTIFIKOVATI KORISNIKA

Sajt koristi kolačiće (cookies) koji predstavljaju male datoteke koji se beleže i čuvaju u vašem pretraživaču prilikom posete Sajtu. Postoji više vrsta kolačića od kojih neki beleže podatke o ličnosti dok drugi ne. Naš Sajt trenutno koristi samo jedan kolačić i to „pll_language“ koji ne beleži podatke o ličnosti korisnika već služi samo da zapamti jezik Sajta koji ste izabrali i koji će vam se prikazati kada sledeći put posetite Sajt. Takve informacije se ne mogu iskoristiti da identifikuju korisnika već se koriste za prilagođavanje sadržaja Sajta, odnosno na zahtev korisnika.

ROK ČUVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Rukovalac je dužan da podatke o ličnosti čuva u skladu sa zakonskim odredbama za čuvanje arhivske građe. U odnosu na podatke o ličnosti za koje ne postoji zakonom propisan rok čuvanja Rukovalac će ih čuvati samo onoliko koliko je to potrebno radi ostvarivanja svrhe zbog koje su podaci prikupljeni. Korisnik u svakom trenutku može da zahteva brisanje podataka o ličnosti.

PRAVA LICA NA KOJE SE PODACI ODNOSE

Korisnici imaju pravo da od Rukovaoca zahtevaju pristup, ispravku ili brisanje njihovih podataka o ličnosti, odnosno pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor, kao i pravo na prenosivost podataka.

U situacijama kada se podaci obrađuju na osnovu pristanka, korisnik takođe ima pravo da opozove pristanak u bilo koje vreme. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka pre opoziva.

Korisnik takođe ima prava na pritužbu povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti ukoliko smatra da su mu povređena neka prava zagarantovana Zakonom o zaštiti podatka o ličnosti.

OBAVEZA DAVANJA PODATAKA O LIČNOSTI

Shodno Zakonu o advokaturi i Kodeksu profesionalne etike advokata pre pružanja pravnih usluga advokat je dužan da utvrdi identitet klijenta. U slučaju nedavanja ovih podataka sa licem na koje se podaci odnose ne može biti zaključen ugovor.

U slučaju da se podaci o ličnosti daju na osnovu pristanka, lice na koje se podaci odnose neće trpeti nikakvu negativnu posledicu izuzev nemogućnosti ostvarivanja pogodnosti koje se daju licima koje daju svoj pristanak na obradu.

ZAVRŠNE NAPOMENE

U slučaju da Rukovalac namerava da vrši obradu podataka o ličnosti za svrhe koje nisu bile predviđene u momentu prikupljanja podataka o ličnosti, Rukovalac će obavestiti lica na koje se podaci odnose o novoj svrsi obrade i pravnom osnovu, pre otpočinjanja obrade podataka.

  Etiam magna arcu, ullamcorper ut pulvinar et, ornare sit amet ligula. Aliquam vitae bibendum lorem. Cras id dui lectus. Pellentesque nec felis tristique urna lacinia sollicitudin ac ac ex. Maecenas mattis faucibus condimentum. Curabitur imperdiet felis at est posuere bibendum. Sed quis nulla tellus.

  ADDRESS

  63739 street lorem ipsum City, Country

  PHONE

  +12 (0) 345 678 9

  EMAIL

  info@company.com